Föredrag

FERMENTERING OCH HÄLSA
Plats: Bygdegårdens stora sal
Tid: 45 min
Föreläsare: Anna Blücher

Anna Blücher berättar om fermenteringens historia och förutsättningarna för mikroorganismernas tillväxt i olika produkter. Hon tar även upp fermenterade produkters betydelse för en bra tarmflora och därmed för vår hälsa. Idag visar forskning att det finns tydliga samband mellan sammansättningen av vår tarmflora (ca 1,5 kg bakterier) och vår hälsa, bland annat med allergi, övervikt och metabola syndromet. En god tarmflora påverkar sannolikt även vår mentala hälsa. Dessvärre har vår moderna livsstil utarmat och negativt förändrat tarmfloran. Anna Blücher är universitetslektor och programansvarig för Nutrition och Livsmedelsvetenskap på Linneuniversitetet i Kalmar. Hon undervisar där i mikrobiologi och bioteknik, speciellt livsmedelsmikrobiologi och livsmedelsbioteknik.

Ingen föranmälan krävs

FERMENTERING FÖR MAT OCH MYLLA
Plats: Bygdegårdens stora sal
Tid: 45 min
Föreläsare: Bobban och Marcus

Effective organisms, Korean natural farming och nässelte har alla att göra med hur fermentering går ihop med odling. Marcus och Boban Odlare, förädlare och fermenteringsivrare inom vegansk mat presenterar fermentering som en värdefull teknik i jordbruk.

Ingen föranmälan krävs

INTRODUKTION TILL FERMENTERINGENS MÅNGFALD
Plats: Bygdegårdens stora sal
Tid: 45 min
Föreläsare: Bobban och Marcus

Möjligheten till och tillämpningen av fermenterad mat är enorm. För stort ämne egentligen för att få in på en enda festival. Marcus och Boban är själva redan flera år passionerade och specialiserade i olika fermenteringtekniker och ger en översikt över den fermenterade maten!

Ingen föranmälan krävs

FERMENTATION IN COMMUNITY PROJECTS (lecture in english!)
Place: 1st floor in Gula Huset
Time: 60 min
Lecturer: Agata Bielska

Agata Bielska is involved in different community projects doing food related actions like community cooking and working with wild edible plants. This year she started fermentation projects with different groups, for example fermentation workshops for disadvantaged kids, fermenting art projects aiming to integrate local communities, and soon a series of workshops in psychiatric hospital…

People with special interest in community building projects are invited to listen to Agata’s experiences, take part in an open discussion and share some observations, ideas, experience…

No signing up required