Konst

Mögel och svampsporer
Plats: Gula husets Café
Skapat av: Sandra Magnusson Hemsida

Gladsur degperformance med Johan Schöblom
Plats: Gula husets Café

Lactobacillus
Plats: Gula huset
Skapat av: Marcus och Olle