Biogas

Biogas kommer vara en viktig komponent i framtidens ekosystem av teknologier som mänskligheten bör använda sig av för att leva bekvämt utan att förstöra livsmiljön för kommande generationer av både vår egen och andra arter. Det blir en föreläsning med innehåll av bl a lite kort om tekniken, lite om kiss och bajs, redogörelse av växtnäringsämnen ur ett historiskt perspektiv (faktiskt intressant), energi från biogas i perspektiv som går att förstå. Förhoppningsvis så kommer vi kunna titta på en liten biogasreaktor i drift och koka lite kaffe eller te från den.

Föreläsare: Dan-Eric Archer (http://www.emulsionen.org/), 20 kr