Fermentering för entreprenörer

Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk som förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget. Christiane Edberg, Eldrimners mathantverksrepresentantn i Västra Götaland, berättar vart fermenteringen kan leda en och hur Eldrimner stöttar en på vägen.

Eldrimner hittar ni under hela festivalen i Hallen, vid marknaden.  Kl 11.00 och 12.15 kommer Christiane att hålla ett litet tal om Eldrimner och att komma igång med sitt eget, men hon är tillgänglig under hela dagen. Kostnadsfri.